Informasjon om selskapet

Selskapet

Elreg AS (Org.Nr.912016676) er blant Norges eldste elektronikkfirmaer og ble etablert allerede i 1973.
Vi er et lite selskap som ligger nord i Oslo, og eies av privatpersoner, og har gjennom mange år opparbeidet et stort kontaktnett med samarbeidspartnere i store deler av verden.
Dette sikrer kostnadseffektivitet og konkurransedyktige priser på tjenester og varer, også i store volumer.

Strømforsyninger

Elregs hovedprodukter er strømforsyninger som leveres i mange forskjellig varianter, hovedsaklig til sikkerhetsbransjen.
Det er pr. 1 januar 2016 levert over 27.000 stk strømforsyninger i alle varianter rundt omkring i verden.

I Norge er det mange bygg hvor det er høye krav til sikkerhet og drift, som har installert Elreg's strømforsyninger i sitt sikkerhetssystem.
Noen eksempler.:Statoil, Norsk Hydro, Regjeringskvartalet, Norges Bank, DNB, samt en rekke forsvarsbygg og samtlige flyplasser i Norge.(Avinor)

Solcelleregulatorer

Elreg ble kontaktet i År 2004 fra en stor aktør innen dette feltet i Norge, som ønsket å benytte Elreg's kompetanse til å utvikle og levere en solcelleregulator beregnet hovedsaklig for det Norske markedet.
Behovet var stort for en driftsikker og brukervennlig regulator, da markedet besto for det meste av dårlige regulatorer som ikke var særlig driftssikre.
Elreg benyttet sin kompetanse innen effektregulering og batteriovervåking fra sine driftsikre strømforsyninger, og integrerte også MPPT i utviklingen av solcelleregulator som en av de første selskapene i verden.
Dette resulterte i den populære HB30 regulatoren som senere ble oppgradert til EL30, og er levert i mange tusen eksemplarer til fornøyde hytteeiere.

Utvikling av nye produkter for eksterne selskaper

Elreg gjør en rekke utviklingsprosjekter for kunder, fra produktidè til ferdige produkter klare for masseproduksjon.
Vi står også ofte for produksjon, testing og sammenstilling av disse produktene, som selges under andre navn enn Elreg AS av små og store selskaper i Norge og resten av Europa.

Elreg Group

Elreg AS var også med og stiftet Elreg D.O.O med kontor i Sarajevo i Bosnia i År 2007.
Dette selskapet har pr. 1 januar 2016 fem ansatte hvorav alle er universitetsutdannet innen elektronikk.

Hovedformålet var å ytterligere styrke vår evne til å levere konkurranseeffektivt produkter og styrke vår evne til å påta oss enda flere og større oppdrag utvikling innen utvikling av elektronikk.


 LInk til ytterligere informasjon om Elreg AS